Autodesk - PDM

Način na koji se proizvodi dizajniraju i proizvode brzo se menja. Autodesk može da vam pruži prave alate za svaki korak procesa dizajniranja i razvoja proizvoda. Izbegnite probleme sa garancijama i povećajte performanse svojih proizvoda istovremeno proširujući vašu sposobnost za inovacije. Autodesk vam može pomoći da dobijete više poslova, a da istovremeno vaše proizvode učinimo najboljim mogućim.

PD&M COLLECTION

PD&M kolekcija je moćan skup softverskih alata koji pruža proširene mogućnosti Inventoru i AutoCAD-u za inženjere koji dizajniraju složene i prilagođene proizvode, opremu i sisteme.

Proširite Inventor sa dodacima za analizu tolerancije i simulaciju.

Koristite povezane proizvode za 2D crtanje, pregled dizajna velikih razmera i vizuelizaciju.

Povežite se sa Fusion 360 da biste pristupili mogućnostima sledeće generacije i saradnji.

Poboljšajte brzinu i tačnost ponuda – Automatizujte konfiguraciju proizvoda da biste brzo isporučili rešenja koja zadovoljavaju jedinstvene potrebe kupaca.

Izgradite jedan digitalni model od početka do kraja, automatski održavajući evidenciju verzija.

Efikasno prenesite svoje dizajne u proizvodnju i izbegavajte skupe probleme u kasnoj fazi.

Identifikujte potencijalne probleme unapred da biste obezbedili predaju na vreme i zadovoljnije klijente.

INVENTOR PROFESSIONAL

Moćan softver za mehanički dizajn za vaše najambicioznije ideje. Radite sa kompletnim skupom alata za dizajn i inženjering.

Inventor 3D CAD softver omogućava profesionalne alate za mehanički dizajn proizvoda, izradu tehničke dokumentacije i simulaciju. Radite efikasno sa moćnom kombinacijom parametarskih, direktnih, slobodnih oblika i dizajnerskih mogućnosti zasnovanih na pravilima.

  • Pristup profesionalnom mašinskom dizajnu i 3D CAD alatima.
  • Dobijte osnovne alate za simulaciju, projektovanje alata i cevnih sistema.

FUSION 360

Objedinite dizajn, inženjering, elektroniku i proizvodnju uz Fusion 360. Prva i jedina integrisana klaud CAD, CAM, CAE i PCB softverska platforma te vrste.

Fusion 360 je softverska platforma za 3D modeliranje zasnovana na oblaku, CAD, CAM, CAE i PCB za profesionalni dizajn i proizvodnju proizvoda. Dizajnirajte i konstruišite proizvode kako želite da obezbedite estetiku, oblik, uklapanje i funkciju. Projektujte, dizajnirajte i kreirajte bilo šta sa sveobuhvatnim alatima za dizajn elektronike i PCB-a. Uštedite vreme i novac i brže nabavite kvalitetne delove.

Integrisani CAD/CAM – Proizvodite visokokvalitetne CNC mašinske delove i aditivno proizvodite konstrukcije koristeći FFF ili PBF za 3D štampanje metala.

CFD

Autodesk CFD softver obezbeđuje računarske alate za dinamiku fluida i termičke simulacije koji će vam pomoći da predvidite performanse proizvoda, optimizujete dizajn i potvrdite ponašanje proizvoda pre proizvodnje.

Autodesk® CFD softver kreira računarske simulacije dinamike fluida koje inženjeri i analitičari koriste da inteligentno predvide kako će tečnosti i gasovi delovati. Sa CFD softverom, možete da:

  • Prilagodite podešavanja sa korisničkim interfejsom
  • Analizirajte dizajn prenosa toplote i protoka fluida
  • Omogućite skriptovanje i automatizaciju pomoću API-ja

 

ADSK_Moldflow

MOLDFLOW

Inženjeri i analitičari koriste Moldflow za simulaciju brizganja plastike kako bi poboljšali dizajn plastičnih delova, dizajn kalupa za brizganje i proizvodne procese.

Softver za simulaciju Moldflow® vam omogućava da rešite probleme sa brizganjem duvanjem plastike. Napredni alati i pojednostavljeni korisnički interfejs pomažu vam da rešite proizvodne izazove, kao što su deformisanje delova, efikasnost kanala za hlađenje i smanjenje vremena ciklusa.

Moldflow porodicu čine: AdviserInsightSynergy i Moldflow Cloud Service.