Računarski softver za simulaciju dinamike fluida   Pregled Šta je Autodesk CFD? Autodesk CFD je računski softver za simulaciju dinamiku fluida koji inženjeri i analitičari koriste da inteligentno predvide kako će fluidi i gasovi funkcionisati. Autodesk CFD pomaže da se umanji potreba za fizičkim prototipovima istovremeno pružajući dublji uvid u performanse dizajna sistema za protok fluida.   Dizajnerski sistemi sa tečnim, termičkim i kretanjem Autodesk CFD pruža inženjerima niz moćnih alata za optimizaciju dizajna sistema.
  • Protok fluida i slobodno kretanje površina
  • Termičko upravljanje za hlađenje elektronike
  • BIM integracija za udobnost u objektima HVAC u AEC i MEP
  Automatizirajte studije dizajna za bolju efikasnost Aplikativni programsko interfejs (API) i skript funkcije proširuju osnovne mogućnosti Autodesk CFD-a prilagođavanjem i automatizacijom uobičajenih zadataka Centra za odlučivanje. Pored toga, Centar za odlučivanje automatizuje poređenja dizajna sistema kako bi se ubrzalo donošenje odluka zasnovanih na dizajnu.

4.370,00 13.110,00  (plus PDV)

Drugi proizvodi

Prijavite se za najnovije vesti