Tehnička podrška

PMO pruža usluge konsaltinga i podrške omogućavajući korisnicima da povećaju efekte svojih ulaganja u tehnologiju. Pomažemo firmama i timovima da prebrode izazove na polju 3D modelovanja, standardizacije procesa i dokumentacije, uspostavljanja rada u timovima i isporuke projektne dokumentacije. Naše usluge omogućavanju primenu najnovijih tehnologija na polju alata za projektovanje i kolaboraciju kao i unapređenje produktivnosti vaših timova.

Usluge tehničke podrške

PMO nudi sveobuhvatnu uslugu podrške kako bi vam omogućili da maksimalno iskoristite vaše softverske alate za CAD, BIM i kolaboraciju. Naše usluge podrške uključuju podršku putem telafona, elektronske pošte, online pristup vašim računarima (AnyDesk, …), a u određenim slučajevima i na vašoj lokaciji. Naš cilj je da vas podržimo u tokom celog životnog ciklusa vaših CAD i BIM softverskih alata.

Razumemo koliko je važno da vaši projektni timovi i pojedinci rade bez zastoja i smetnji izazvanih tehničkim problemima sa softverskim alatima. Dakle, kada se vaši softverski alati zaustave, razumemo uticaj koji to ima na vaše poslovanje i gubitak produktivnosti koji može da izazove. Naš princip je da uložimo sve napore u rešavanje vašeg problema, pružanje najboljeg mogućeg korisničkog servisa.

PMO u okviru usluge tehničke podrške nudi:

  • Podrška za Autodesk softver
  • Podrška za LINEAR softver
  • Podrška za AGACAD softver
  • Podrška za ostale softverske alateiz naše ponde