Assemble omogućava građevinskim stručnjacima da rade sa ključnim BIM podacima u ključnim tokovima rada, uključujući preglede dizajna, kalkulacije, procene, upravljanje promenama kako bi se smanjio rizik i poboljšala efikasnost tokom planiranja i realizacije projekata.

Instant pristup BIM-u

Omogućite celom projektnom timu pristup modelu i crtežima u cilju brzog grupisanje, sortiranje i filtriranje količina i pridruženih meta podataka.

Instant pristup količinama

Trenutni pristup kompletnom inventaru projekta za lako organizovanje podataka o projektu po od strane korisnika definisanim parametrima; kao što su paket ponude, lokacije, faze, WBS ili šifre radne aktivnosti.

Ažuriranja projekta u realnom vremenu

Poboljšajte rad, pretraživanja, praćenje statusa i radni tok upravljanja zalihama kada pristupite određenim prikazima modela po specijalnosti ili obimu.

Povećajte pristup i odgovornost

Pristupite specifikacijama i drugim projektnim dokumentima sa BIM 360 direktno u Assemble modelu kako biste brže i sa većom transparentnošću identifikovali, pratili i rešavali probleme projekta.

Prijavite se za najnovije vesti