Pomoć na projektima

PMO d.o.o. Beograd, je u mogućnosti da vam, samostalno ili zajedno sa pažljivo odabranim spoljnim saradnicima, ponudi širok spektar usluga koje će vam pomoći da uspešno realizujete svoje projekte. Arhitektonsko modelovanje, MEP projektovanje, clash detetction, samo su neke od usluga u našem portfoliu.

Arhitektonsko modelovanje

BIM usluge arhitektonskog modelovanja

Revit 3D BIM modelovanje

Pomaže vam da efikasno dizajnirate, planirate i izgradite infrastrukturu i zgrade sa vrednim pogledima i alatima, dostupnim za potrebe koordinacije.

4D – Planiranje

Pruža kontrolne tačke i rezultate projekta, sa planiranim datumima početka i završetka, planiranje resursa i upravljanje.

5D – Predmer

Izračunajte brže, lakše i tačnije utroške materijala uz pomoć́ BIM 5D za predviđanje količine (materijala) za vaše projekte.

Clash Detection

Identifikacija, provera i izveštavanje o problemima u dizajnu / preklapanjima u projektu pre nego što se krene sa radovima na gradilištu.

Prednosti naših 3D BIM arhitektonskih usluga

Naše usluge BIM arhitektonskog modelovanja pomažu u kreiranju digitalnih 3D modela, koji uključuju podatke povezane sa fizičkim i funkcionalnim karakteristikama koje omogućavaju realističnu 3D vizualizaciju, razvijanje arhitektonskih biblioteka / familija i omogućavaju deljenje podataka iz modela sa inženjerima i izvođačima radova. Nudimo konverziju 2D AutoCAD ili PDF crteža u 3D Revit modele. Pored toga možemo dalje proširiti 3D modele sa 4D planiranjem i 5D predmerom i procenom utrošaka materijala nudeći nivo razvoja do LOD-400 ili LOD-500.

MEP modelovanje

BIM usluge MEP modelovanja

3D HVAC modelovanje

3D Revit modelovanje, planiranje, procena troškova za HVAC; kanale, nosače, opremu, difuzore, rešetke, itd.

 • Konverzija 2D crteža u 3D Revit modele
 • Modelovanje grejanja, ventilacije, klimatizacije (HVAC)
 • Izgled kanala prema specifikaciji i usaglašenosti sa kodom
 • MEP koordinacija i otkrivanje kolizija (Clash detection)
 • Radionički crteži, crteži za izradu, detaljni crteži, građevinski dokumenti
 • Kalkulacije utroška materijala, mehanička oprema, difuzori itd.
 • Parametarsko modelovanje i stvaranje biblioteke mehaničkih / HVAC komponenti.

3D BIM modelovanje vodovodnih instalacija

Izrada dokumentacije za vodovodne i kanalizacione instalacije, sanitarne uređaje i sisteme za komprimovani vazduh.

Implementacija BIM-a u kod projektovanja vodovodnih instalacija može olakšati sve aspekte modeliranja vodovodnih elemenata u zgradi bilo da su to crteži, procena utrošaka materijala ili proračuni potrošnje, itd. Naše usluge omogućavaju koordinaciju i pružaju čiste modele bez kolizija, što na kraju za rezultat ima smanjenje ukupnih troškova, smanjenje otpada i povećanje produktivnosti smanjenjem prepravki na gradilištu.

 • Izrada 3D i 2D dokumentacije za vodovod i kanalizaciju.
 • BIM modeliranje sanitarnih čvorova.
 • Detalji za izradu i procena utroška materijala.
 • BIM koordinacija i „Clash detection“.
 • Proračuni.
 • 4D planiranje i 5D procena troškova.
 • Izrađa 3D modela izvedenog stanja.

3D modelovanje elektro instalacija

Modeli rasvetinih tela, ožičenje, nosači kablova. Renderovanje sa izvorima svetla, proračun utrošaka materijala i razvodne table i paneli.

Danas je BIM sve popularnija tehnologija među projektantima elektro instalacija jer omogućava za smanjenje kolizija i poboljšava kvalitet projekata. BIM alati poput Revit-a omogućavaju korisnicima da izrade 2D električne planove i pruže precizne 3D električne modele za bolju virtuelnu vizualizaciju Ovo olakšava detekciju kolizija i smanje troškove tokom instalacije.

Zaštita od požara – Sprinkler

Projektovanje mokrih cevi, suvih cevi, Hi-ex sistema za penu, protivpožarnih pumpi i komponenti, protivpožarnih hidranata

BIM se koristi u različitim oblicima u celoj industriji zaštite od požara. Vlasnici, izvođači radova i projektanti u industriji zaštite od požara razumeju različite standarde, dimenzije, dimenzije elemenata prskalice i znaju gde ih koristiti u građevinskom projektu. Zbog toga, Autodesk-ov Revit kreira dizajn gde svi elementi sistema sarađuju prema programiranoj konfiguraciji i različitim standardima čineći jedan sistem, jer zaštita od požara zahteva precizan 3D model protivpožarnih prskalica.

Clash detection i BIM koordinacija

MEP usluge za „Clash Detection“ i BIM koordinaciju

 • Generisanje „Clash“ izveštaja
 • Detekcija mekih i tvrdih kolizija
 • Konsalting za BIM koordinaciju
 • Modifikacije dizajna

BIM je proces u kome se različiti 3D modeli kao što su (arhitektura, konstrukcija, elektrika, vodovod, klimatizacija itd.) potpuno spajaju zajedno da bi se stvorio jedan BIM koordinisani model. Tokom procesa BIM koordinacije, otkrivanje problema i kolizija je veoma važna faza za prepoznavanje problema unutar svake discipline koji su tokom faze dizajniranja ostali neidentifikovani. Softver poput Autodesk Revit-a i Navisworks-a koriste naši BIM stručnjaci kako bi identifikovali ove probleme, uklonili ih i generisali čiste BIM modele.

Raširenija upotreba usluga detekcije kolizija tokom procesa koordinacije veoma je efikasna u stvaranju preciznih i čistih BIM modela, boljoj saradnji u timu i smanjenju rizika od grešaka – čime se smanjuje količina promena tokom procesa izgradnje. Naš profesionalni tim obezbeđuje visoko kvalitetnu „Clash Detection“ uslugu, generiše izveštaj o mekim i jakim kolizijama koji se koordinira između inženjera, arhitekata, izvođača i investitora radi bolje saradnje u timovima.

Dugogodišnjim iskustvo u projektovanju MEP-FS (Mechanical-Electrical-Plumbing-Fire-Sprinkler) sistema korišćenjem softverskih alata kao što su; Revit, Navisworks, Fabrication CADMEP itd. nam omogućava da ponudimo kvalitetne BIM MEP-FS usluge. Možemo integrisati naše usluge u proces dizajniranja i tok rada kupca kako bismo isporučili kompletne i koordinisane MEP-FS BIM modele. Kao deo usluga pružamo sveobuhvatne analize i izveštaje kako bismo kupcima pomogli da poboljšaju svoj dizajn i proces projektovanja.

 • Konverzija 2D crteža u 3D modele
 • MEP-FS crteži za fabrikaciju
 • Građevinski crteži MEP-FS
 • BIM koordinacija za MEP-FS
 • 2D MEP-FS dokumentacija
 • 3D model izvedenog stanja.