Naše usluge

PMO pruža usluge konsaltinga i podrške omogućavajući korisnicima da povećaju efekte svojih ulaganja u tehnologiju. Pomažemo firmama i timovima da prebrode izazove na polju 3D modelovanja, standardizacije procesa i dokumentacije, uspostavljanja rada u timovima i isporuke projektne dokumentacije. Naše usluge omogućavanju primenu najnovijih tehnologija na polju alata za projektovanje i kolaboraciju kao i unapređenje produktivnosti vaših timova.

BIM konsalting

PMO pristup projektima uvođenja i unapređenja BIM-a, podrazumeva realizaciju svih neophodnih faza; planiranje, dizajn, implementacija, rad i optimizacija u okviru životnog ciklusa projekta.

U okviru svake faze PMO nudi niz savetodavnih usluga, pri čemu se komponente servisa kombinuju kako bi se dobilo prilagođeno rešenje za vaše zahteve. Uobičajeno, naši konsultantski projekti zahtevaju sveobuhvatnu procenu trenutnog stanja gde ćemo vam pomoći da definišete buduće stanje koje najbolje odgovara vašim poslovnim ciljevima.

Željeni rezultat je postizanje novog stanja koje na nudi poboljšanja u vašem procesu rada tako da donosi planirane poslovne ciljeve.

Naše BIM konsultantske usluge će vam omogućiti bolje razumevanje BIM standarda koji definišu implementaciju BIM-a i fundamentalne procese zajedničkog okruženja podataka. Takođe će vam pomoći da razumete i primenite „BIM prema ISO 19650“. Takođe ćemo vam pomoći da implementaciju BIM-a stavite u širi kontekst bezbednosti informacija, uloga i odgovornosti. Razmišljaćete o uticaju na vašu organizaciju i o tome koje sledeće korake treba preduzeti.

Podrška za rad sa softverom

I za pojedince i za timove, brzo rešavanje tehničkih problema znači svođenje prekida u radu na projektima, na minimum. Štaviše, vreme utrošeno na rešavanje problema često može rezultovati identifikovanjem prostora za unapređenje radnih procesa i postizanje bolje efikasnosti kroz unapređenje procesa rada ili korišćenja raspoloživog softvera. Ako se vaše poslovanje oslanja na Autodesk softveru, naš tim za tehničku podršku spreman je da vam pomogne ako naiđete na probleme.

Pored rešavanja trenutnih problema koji vas ometaju u redovnom radu, naš tim za podršku vam može obezbediti niz kraćih (par sati) ili dužih (par dana) radionica, kroz koje pojedincima ili timovima pomažemo bilo da započnu svoj rad sa Autodesk softverom, bilo da dodatno unaprede način na koji koriste postojeći softver ili da otkriju dodatne mogućnosti za unapređenje svog rada kroz napredno korišćenje softvera ili dodavanjem novih rešenja koja dodatno nadograđuju proces rada.

Naše usluge konsaltinga i podrške nude vam sveobuhvatan pristup najsavremenijim rešenjima zasnovanim na Autodesk platformi. Savetovanje i podrška od strane inženjera iz našeg tima obuhvataju čitav niz oblasti, u okviru AEC (Arhcitecture, Engineering and Construction) industrije. Svi naši inženjeri poseduju bogato praktično iskustvo stečeno aktivnim radom na projektima, kao i odgovarajuće strukovne licence.

Obuka

Poznato je da su zahtevi koje savremeno AEC (arhitektura, inženjering i građevinarstvo) tržište, zakonska regulativa i razvoj tehnologije veoma složeni i da postavljaju sve veće izazove za sve koji na tom tržištu posluju. Da bi vam omogućili da u potpunosti odgovorite svim tim zahtevima Autodesk-ovi alati su sve moćniji ali i kompleksniji, i svake godine donose nove opcije i funkcionalnosti.

Pravovremena i odgovarajuće profilisana obuka omogućava korisnicima softvera da se na vreme, i na pravi način, upoznaju s softverskim alatima i mogućnostima koje pružaju u pojedinim segmentima posla. PMO je fokusiran pre svega fokusiran na praktičnu edukaciju, a naš trening centar je mesto na kojem uz konsultacije sa našim predavačima možete odabrati odgovarajući sadržaj obuke koja će vam pomoći da na najbolji način iskoristite alate koji su vam na raspolaganju i što efikasnije obavljate svoj posao.

Nudimo niz Autodesk CAD i BIM kurseva za obuku u rasponu od osnovne obuke do naprednih koncepata u modelovanju i kolaboraciji u arhitekturi, konstrukciji, MEP sistemima, kao i Autodesk Construction Cloud rešenjima. PMO je ovlašćeni Autodesk centar za obuku (ATC).

Obuka se može realizovati u našem trening centru ili na vašoj lokaciji u Srbiji i regionu.

Pomoć na projektima

PMO d.o.o. Beograd, je u mogućnosti da vam, samostalno ili zajedno sa pažljivo odabranim spoljnim saradnicima, ponudi širok spektar usluga koje će vam pomoći da uspešno realizujete svoje projekte. Arhitektonsko modelovanje, MEP projektovanje, clash detetction, samo su neke od usluga u našem portfoliu.

Mi u PMO-u verujemo u građenje dugoročnih partnerstava i stoga su sve usluge koje nudimo krojene prema specifičnim potrebama naših klijenata. Negujemo takav pristup poslu da vam garantujemo miran san, znajući da je vaš projekat u sigurnim rukama.