3D dizajn i modelovanje Ne dozvolite da vaš alat za dizajn ograniči vašu kreativnost i sposobnost brzog stvaranja višestrukih iteracija dizajna. Dizajnirajte kako želite u svim fazama procesa razvoja proizvoda. Elektronika Prestanite da se mučite sa manuelnim procesom dizajniranja i starim formatima datoteka. Iskoristite sve prednosti i funkcionalnosti CAD alata za elektroniku i mehaniku na jednoj platformi koja se zasniva na podacima. Simulacija Ne čekajte. Ispitajte svoj dizajn već u ranoj fazi procesa razvoja kako biste utvrdili upotrebljivost i otkrili skupe nedostatke. Generativni dizajn Proširite svoju sposobnost inovacija. Brzo generisanje visoko efikasnih alternativnih verzija dizajna na osnovu niza proizvodnih i materijalnih ograničenja. Jednom kada se izabere rešenje, uredite geometriju spremnu za CAD. Dokumentacija Izbegavajte izvoz. Jednostavno generišite 2D crteže direktno iz svojih 3D modela da biste osigurali tačnost proizvodnje. Saradnja Ne dozvolite da lokacije, vremenske zone i opsežni pregledi produže vaš proces razvoja. Pregledajte sve dizajnerske podatke na jednom mestu u okviru projekta i lako sarađujte sa unutrašnjim i spoljnim zainteresovanim stranama. Proizvodnja Izbegavajte skupe prepravke, nedostatke i propuštene rokove koji utiču na vaš krajnji rezultat pomoću zaista integrisanog CAD i CAM rešenja. Koristite HSM tehnologije za brzo generisanje putanja alata koje skraćuju vreme ciklusa, smanjuju trošenje mašina i alata i proizvode visokokvalitetne gotove delove.

335,00 1.005,00  (plus PDV)

Prijavite se za najnovije vesti