Zvanični partner za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Kosovo

LINEAR za AutoCAD

Da li vas zanima LINEAR-ovo rešenje bazirano na AutoCAD platformi?

Pokazaćemo vam koje familije proizvoda i moduli su upravo ono što vam treba za vaš rad.

LINEAR čini AutoCAD pravim MEP i HVAC rešenjem i nudi vam najbolji tok rada za svaku disciplinu.

Projektovanje sistema za grejanje

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je integrisani radni tok u dizajnu grejanja. Od prvog koncepta preko proračuna toplotnog opterećenja, dimenzionisanja proizvoda i proračuna cevne mreže do detaljne 3D konstrukcije:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno pomoću LINEAR-a na AutoCAD-u ili CADinside-u.

 • Korak 1: Šematski dizajn
 • Korak 2: Izrada termičkog modela
 • Korak 3: Analiza zgrade i proračun toplotnog opterećenja
 • Korak 4: Dimenzionisanje radijatorskog i panelskog grejanja
 • Korak 5 (Varijanta 1): Kreiranje sistema u izometriji ili tlocrtu
 • Korak 5 (Varijanta 2): Kreiranje sistema u 3D
 • Korak 6: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 7: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje sistema za hlađenje

Sa LINEAR rešenjima, integrisani radni tok u dizajnu hlađenja je zagarantovan. Od prvog koncepta preko proračuna rashladnog opterećenja, dimenzionisanja proizvoda i proračuna cevne mreže do detaljne 3D konstrukcije:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno pomoću LINEAR-a u AutoCAD-u ili CADinside-u.

 • Korak 1: Šematski dizajn
 • Korak 2: Izrada termičkog modela
 • Korak 3: Analiza zgrade i proračun opterećenja hlađenja
 • Korak 4: Dimenzionisanje konvektorskog i panelskog hlađenja
 • Korak 5 (Varijanta 1): Kreiranje sistema u izometriji ili tlocrtu
 • Korak 5 (Varijanta 2): Kreiranje sistema u 3D
 • Korak 6: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 7: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje sistema za ventilaciju

Sa LINEAR rešenjima, integrisani radni tok u dizajnu ventilacije je zagarantovan. Od prvog koncepta preko proračuna mreže cevovoda do detaljne 3D konstrukcije:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno pomoću LINEAR-a na AutoCAD-u ili CADinside-u.

 • Korak 1: Šematski dizajn
 • Korak 2: Arhitektura kao građevinska osnova
 • Korak 3: Odredite zapreminski protok, izaberite izvode i konfigurišite opremu za klimatizaciju
 • Korak 4 (Varijanta 1): Kreiranje sistema u izometriji ili tlocrtu
 • Korak 4 (Varijanta 2): Kreiranje sistema u 3D
 • Korak 5: Kreiranje sistema i proračun kanalske mreže
 • Korak 6: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje vodovodne instalacije

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je integrisani radni tok u dizajnu vode za piće. Od prvog koncepta preko proračuna cevovodne mreže do detaljne 3D konstrukcije:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno pomoću LINEAR-a u AutoCAD-u ili CADinside-u.

 • Korak 1: Šematski dizajn
 • Korak 2: Arhitektura kao građevinska osnova
 • Korak 3: Pozicioniranje sanitarnih elemenata
 • Korak 4 (Varijanta 1): Kreiranje sistema u izometriji ili tlocrtu
 • Korak 4 (Varijanta 2): Kreiranje sistema u 3D
 • Korak 5: Kreiranje sistema i proračun mreže
 • Korak 6: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje kanalizacione instalacije

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je integrisani radni tok u projektovanju otpadnih voda. Od prvog koncepta preko proračuna cevovodne mreže do detaljne 3D konstrukcije:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno pomoću LINEAR-a u AutoCAD-u ili CADinside-u.

 • Korak 1: Šematski dizajn
 • Korak 2: Arhitektura kao građevinska osnova
 • Korak 3: Pozicioniranje sanitarnih elemenata
 • Korak 4 (Varijanta 1): Kreiranje sistema u izometriji ili tlocrtu
 • Korak 4 (Varijanta 2): Kreiranje sistema u 3D
 • Korak 5: Kreiranje sistema i proračun kanalizacione mreže
 • Korak 6: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje gasne instalacije

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je neprekidan radni tok u projektovanju gasa. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do crteža potrošača gasa do izgradnje i proračuna cevne mreže:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno pomoću LINEAR-a u AutoCAD-u ili CADinside-u.

 • KORAK 1: Šematski dizajn
 • KORAK 2: Arhitektura kao građevinska osnova
 • KORAK 3: Pozicioniranje gasnih elemenata
 • KORAK 4 (Varijanta 1): Kreiranje sistema u izometriji ili tlocrtu
 • KORAK 4 (Varijanta 2): Kreiranje sistema u 3D
 • KORAK 5: Kreiranje sistema i proračun mreže
 • KORAK 6: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Zvanični partner za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Kosovo