Zvanični partner za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Kosovo

LINEAR za Revit

Da li ste se specijalizovali u korišćenju Revit-a kao 3D CAD platforme?

LINEAR će vam pokazati različite radne tokove bazirane na Autodesk Revit-u, i koja liNear-ova rešenja su upravo ono što vam treba.

LINEAR čini Revit pravim MEP i HVAC rešenjem i nudi vam najbolji tok rada za svaku disciplinu.

Projektovanje sistema za grejanje

Sa LINEAR rešenjima garantovan je neprekidan radni tok u projektovanju grejanja. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do analize zgrade i proračuna toplotnog opterećenja do dimenzionisanja proizvoda i proračuna cevne mreže:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno uz LINEAR za Revit.

 • Korak 1: Konceptualni dizajn
 • Korak 2: Izrada termičkog modela
 • Korak 3: Analiza zgrade i proračun grejanja
 • Korak 4: Projektovanje radijatorskog i panelnog grejanja
 • Korak 5: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 6: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje sistema za hlađenje

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je neprekidan radni tok u dizajnu hlađenja. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do analize zgrade za proračun rashladnog opterećenja do dimenzionisanja proizvoda i proračuna cevne mreže:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno uz LINEAR za Revit.

 • Korak 1: Konceptualni dizajn
 • Korak 2: Izrada termičkog modela
 • Korak 3: Analiza zgrade i proračun opterećenja hlađenja
 • Korak 4: Dizajn konvektora i panela za hlađenje
 • Korak 5: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 6: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje sistema za ventilaciju

Sa LINEAR rešenjima garantovan je neprekidan radni tok u dizajnu ventilacije. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do proračuna zapreminskog protoka, izgradnje i proračuna mreže kanala:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno uz LINEAR za Revit.

 • Korak 1: Konceptualni dizajn
 • Korak 2: Izrada modela kao osnove za dizajn
 • Korak 3: Odredite zapreminski protok, izaberite izlaze i konfigurišite opremu za klimatizaciju
 • Korak 4: Kreiranje sistema i proračun kanalske mreže
 • Korak 5: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje vodovodne instalacije

Sa LINEAR rešenjima je zagarantovan neprekidan radni tok u projektovanju vode za piće. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do izbora sanitarnih objekata do izgradnje i proračuna cevne mreže:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno uz LINEAR za Revit.

 • Korak 1: Konceptualni dizajn
 • Korak 2: Izrada modela kao osnove za dizajn
 • Korak 3: Pozicioniranje sanitarnih elemenata
 • Korak 4: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 5: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje kanalizacione instalacije

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je neprekidan radni tok u projektovanju otpadnih voda. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do izbora sanitarnih objekata do izgradnje i proračuna cevne mreže:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno uz LINEAR za Revit.

 • Korak 1: Konceptualni dizajn
 • Korak 2: Izrada modela kao osnove za dizajn
 • Korak 3: Pozicioniranje sanitarnih elemenata
 • Korak 4: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 5: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Projektovanje gasne instalacije

Sa LINEAR rešenjima, zagarantovan je neprekidan radni tok u projektovanju gasa. Od projektovanja u ranim fazama koncepta i kreiranja MEP modela do crteža potrošača gasa do izgradnje i proračuna cevne mreže:

Kreirajte svoj dizajn brzo i efikasno uz LINEAR za Revit.

 • Korak 1: Konceptualni dizajn
 • Korak 2: Izrada modela kao osnove za dizajn
 • Korak 3: Postavljanje gasnih komponenti
 • Korak 4: Kreiranje sistema i proračun cevne mreže
 • Korak 5: Označavanje, izvoz podataka i rezultata iz modela

Zvanični partner za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Kosovo