Između 18. i 21. Maja 2020. uštedite kupujući AutoCAD LT, Revit LT Suite i AutoCAD.

U ograničenom vremenskom periodu korisnici mogu ostvariti uštedu do 20% na preporučenu prodajnu cenu (SRP), kada kupuju jednu ili više novih licenci AutoCAD LT i Revit LT Suite, u varijanti godišnje i tro-godišnje pretplate.
Za novu tro-godišnju pretplatu na AutoCAD korisnici mogu ostvariti do 15% uštede u odnosu na preporučenu prodajnu cenu, ili 10% ako kupuju novu godišnju pretplatu.

2 Responses

Leave a Reply