V-Ray 5 za Rhino je stigao!

V-Ray 5 za Rhino u jednom paketu kombinuje renderovanje u realnom vremenu i fotorealistični render za Rhino i Grasshopper.

Zajedno sa vašim klijentima možete eksperimentisati, ponavljati i dorađivati vaš dizajn kao nikada ranije. A sa potpuno novim mogućnostima automatizovanog osvetljenja i moćnim funkcijama za post-procesiranje možete da uštedite vreme i da idete dalje od samog renderovanja.

.