Alati za vizuelne efekte i postprodukciju za film i televiziju

Autodesk softver za profesionalce u oblasti vizuelnih efekata (VFX) pokreće savremene proizvodne pajplajne.

Šta su vizuelni efekti

Vizuelni efekti (VFX) su proces kroz koji se slike menjaju, stvaraju ili poboljšavaju za medije sa aktivnom radnjom koja se ne može snimiti tokom snimanja uživo, zato što su skupi, opasni, nepraktični ili ih je nemoguće snimiti. Vizuelni efekti omogućavaju integraciju snimaka uživo i VFX-a za stvaranje realističnih objekata, likova i okruženja.

Koja je razlika između VFX-a, CGI-ja i specijalnih efekata?

Ova tri pojma se često koriste naizmenično, ali se razlikuju po tome što su VFX stvoreni korišćenjem kombinacije snimaka uživo i digitalnih slika, CGI je bilo šta stvoreno digitalno, a specijalni efekti se snimaju uživo, bez pomoći računara.

VIZUELNI EFEKTI

Pojam VFX (vizuelni efekti) obuhvata bilo koju vrstu efekta stvorenog u post produkciji koji nije snimljen direktno na snimanju.

CGI

CGI, odnosno kompjuterski generisane slike, je sve što se digitalno kreira unutar računara. CG se može ugraditi u VFX snimak u filmu aktivne akcije (npr. dinosaurusi u „Jurassic World“) ili koristiti za kreiranje potpuno CG filma („Toy Story“).

SPECIJALNI EFEKTI

SFX, odnosno, specijalni efekti, su praktični efekti koji se implementiraju direktno na snimanju i snimaju tokom snimanja uživo. Primeri uključuju protetsku šminku, rekvizite ili animatroniku.

Autodesk-ov VFX softver

Širok spektar dokazanih i na tržištu prihvaćenih alata za kompjutersko generisanje slika (CGI) i VFX za filmsku i TV produkciju.