PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SU BOLJI UZ BIM

Preko BIM-a Autodesk pomaže profesionalcima iz oblasti arhitekture, inženjerstva i građevine (AEC) da svoj rad unaprede u smeru kolaboracije, automatizacije i povećane efikasnosti.

BIM ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

Autodesk-ovi alati za strukturni dizajn i izradu tehničke dokumentacije pomažu vam da dobijete nove poslove i efikasno isporučite projekte.

Napravite bolje konstrukcije

BIM (Building Information Modeling) procesi pomažu strukturnim inženjerima, tehničarima i proizvođačima elemenata da poboljšaju konstrukcionu dokumentaciju, minimiziraju greške i usmeravaju saradnju između timova kako bi ubrzali realizaciju projekta.

Izrada dokumentacije

Racionalizujte radne tokove za efikasniju tehičku dokumentaciju.

Poboljšana saradnja

Koordinišite svoje modele između više disciplina kako biste osigurali bolji dizajn.

Minimizujte greške

Automatizujte izradu prefabrikovanih elemenata i poboljšajte realizaciju na licu mesta.

Poboljšajte kvalitet

Integrišite strukturne analize i dizajn kako biste dobili bolje rezultate.

BIM softver za konstrukcije

Revit, AutoCAD, Advance Steel, Navisworks, ReCap Pro, Robot Structural Analysis Professional, Structural Analysis for Revit, Structural Bridge Design,BIM 360, Collaboration for Revit, AEC Collection