Prošireni pristup klaud proizvodima za saradnju

Autodesk je, da bi bolje podržao svoje kupce koji se suočavaju sa novom stvarnošću rada na daljinu, uveo poseban program proširenog pristupa za nekoliko svojih proizvoda za saradnju u klaudu; uključujući BIM 360 Docs, BIM 360 Design, Fusion 360, Fusion Team, AutoCAD Web i Mobile , i Shotgun.

Ovaj program omogućava besplatnu komercijalnu upotrebu navedenih proizvoda do 30. juna 2020.

Proizvodi koji ispunjavaju uslove

AutoCAD mobile

Pregledajte, kreirajte, izmenite i delite DWG™ datoteke u pokretu sa svog mobilnog uređaja

AutoCAD web aplikacija

Pregledajte, izmenite i kreirajte CAD crteže u pojednostavljenom korisničkom interfejsu kojeg pokrećete u vašem veb pretraživaču

BIM 360 Design

Klaud rešenje za deljenje posla i saradnju u okviru timova koji rade u Revit-u

BIM 360 Docs

Klaud softver za upravljanje dokumentima za projektovanje i gradnju

Fusion 360

CAD, CAM, CAE i PCB bazirani na jedinstvenoj integrisanoj klaud platformi sa Fusion Team-om za saradnju

Shotgun

Rešenje za upravljanje produkcijom i alat za saradnju za timove koji stvaraju VFX, animaciju i igre

Posetite Autodeskove stranice