Koristite Autodesk Fabrication CAMduct za kontrolu proizvodne linije za proizvodnju lima.

Softver za proizvodnju kanala za HVAC izvođače

Proizvodite komponente od lima i kontrolišite proizvodnu liniju. Autodesk CAMduct™ softver pruža sveobuhvatan skup biblioteka, uključujući 3D parametarske fitinge i nosače kako bi zadovoljili proizvodne zahteve. Glavne osobine ovog alata su:
  • Pretvaranje Revit model kanala u CNC kod za vaš waterjet/plazma sekač.
  • Optimizaciju sečenja (nesting) lima sa ciljem redukcije količine otpada.
  • Prilagoađavnje savijanja vašim standardnim elementima i mašinama.
  • Procena cene koštanja materijala i opreme pre izvođenja.

675,00 2.025,00  (plus PDV)

Prijavite se za najnovije vesti