Koordinirajte timove i modele sa jednog mesta.

Ubrzajte radni tok dizajna i koordinacije jednostavnom automatizacijom, komunikacijom od kraja do kraja i široko rasprostranjenom odgovornošću, sve iz jednog izvora istine.

Saradnja na prvom mestu

Bolje izbegavanje kleševe i saradnja u zajedničkom okruženju podataka

Ostanite ispred rasporeda sa alatkama i integracijama koje održavaju vaše timove u toku sa promenama i napretkom.

Jednostavna automatizacija

Dobijajte automatsko otkrivanje sukoba i obaveštenja o promenama koja omogućavaju dizajnerima i obrtnicima da sami provere svoj rad, omogućavajući BIM stručnjacima da se usredsrede na upravljanje problemima visokog prioriteta.

Bolji uvid u projekat

Nabavite moćne analitičke alate koji pomažu liderima da predvide ishode projekta na osnovu podataka, a ne pristrasnosti.

Zajednički rad na modelu

Dizajnirajte zajedno, koristeći Revit deljenje rada u oblaku i saradnju za AutoCAD Plant 3D i Civil 3D.

Kvalitetniji dizajn, bolja komunikacija, tokom životnog ciklusa projekta

460,00 28.695,00  (plus PDV)

Prijavite se za najnovije vesti