Dizajnirajte i gradite sa pouzdanjem koristeći integrisane AEC alate i tokove rada

Pregled

Šta je Architecture, Engineering & Construction Collection?

AEC Kolekcija pruža dizajnerima, inženjerima i izvođačima set BIM i CAD alata koji podržavaju projekte od konceptualnog dizajna do rane faze do izgradnje.

 • Kreirajte visokokvalitetne, visoko-efikasne konstrukcije zgrada i infrastrukture sa alatima za konceptualni i detaljni dizajn.
 • Optimizujte projekte integrisanim alatkama za analizu, generativni dizajn i vizualizaciju i simulaciju.
 • Poboljšajte predvidljivost na terenu pomoću alata koji maksimizuju konstruktivnost i koordinaciju projekata.

Šta možete učiniti sa kolekcijom

Ubrzati procese dizajna i poboljšati kvalitet integrisanim radnim tokovima za idejni dizajn, modelovanje, multidisciplinarnu koordinaciju i građevinsku dokumentaciju.

Istražite radne tokove po industrijama:

 • Dizajn zgrada
 • Dizajn infrastrukture
 • Građevinske konstrukcije

Kako AEC kolekcija pomaže vašem poslovanju

Ugovorite još posla

Pristupite alatkama koje vam omogućavaju da licitirate, dobijete i izvedete više poslova.

Poboljšajte operativnu efikasnost

Automatizujte zadatke da biste smanjili vreme dizajna i poboljšali rad sa jednostavnom razmenom podataka.

Isporučivanje održivih projekata

Isporučite visokokvalitetne građevinske i infrastrukturne projekte koji prevazilaze zahteve za performansama.

Smanjite rizik

Povećajte kupovinu zainteresovanih strana i predvidivo projekata, istovremeno smanjujući greške i preradite.

PROIZVODI UKLJUČENI U KOLEKCIJU

Koristite Revit za postizanje veće efikasnosti i tačnosti tokom životnog ciklusa projekta, od idejnog dizajna, vizuelizacije i analize do fabrikacije i izgradnje.

 • Započnite modeliranje u 3D-u sa velikom tačnošću i preciznošću.
 • Automatski ažurirajte tlocrte, kote i preseke kako se vaš model razvija.
 • Dopustite Revit-u da automatski obavlja rutinske i ponavljajuće zadatke kako biste se mogli usredsrediti na ono što vam je važnije.

AutoCAD je softver za računarom podržan dizajn (CAD) na koji se arhitekti, inženjeri i građevinski profesionalci oslanjaju da bi stvorili precizne 2D i 3D crteže.

 • Dizajnirajte, nacrtajte, komentarišite 2D geometriju i 3D modele sa solidima, površinama i mrežnim objektima.
 • Automatizujte zadatke poput upoređivanja crteža, dodavanja blokova, kreiranja rasporeda i još mnogo tog.
 • Prilagodite pomoću dodatnih aplikacija i API-ja.

Softver za projektovanje infrastrukturnih objekata, Civil 3D podržava BIM (Building Information Modeling) sa integrisanim karakteristikama koje omogućavaju poboljšanje procesa dizajna i izrade građevinske dokumentacije.

 • Poboljšava isporuku projekata.
 • Obeznbeđuje bolju konzistenciju podataka.
 • Brže reagovanje na promene projektnih zahteva.
 • Dostupni moduli: geotehnički modul, modul za mostove, modul za analizu rečnih tokova i plavljenja.

Pregledajte integrisane modele i podatke sa zainteresovanim stranama kako biste stekli bolju kontrolu nad ishodom projekta

 • Integrišite podatke iz više izvora.
 • Identifikujte i rešite konflikte pre početka izgradnje.
 • Povežite 3D model podataka sa terminskim planom za bržu 4D simulaciju.

Advance Steel je 3D softver za dizajn, modelovanje detalja i izradu tehničke dokumentacije za čelične konstrukcije. Inženjeri mogu da koriste dvosmernu vezu između Advance Steel-a i Revit-a za efikasniju saradnju na istom 3D modelu, uštedu vremena i minimalizovanje grešaka.

 • Generišite precizne radioničke crteže za elemente od čelika.
 • Pristupite već pripremljenim parametarskim čeličnim vezama.
 • Ubrzajte izradu dvosmernom vezom sa Revit-om.

3ds Max nudi bogat i fleksibilan set alata za kreiranje vrhunskog dizajna uz potpunu umetničku kontrolu.

 • Kreirajte bioskopski kvalitet slika i 3D animacija kako biste pomogli u komunikaciji sa vašim dizajnerskim idejama.
 • Izvoz 3D prikaza iz Revit-a do 3ds Max-a za izradu 3D vizuelizacija vrhunskog kvaliteta.
 • Popunite dizajn sa pokretnim ili statičnom grupom likova.

OSTALI PROIZVODI U KOLEKCIJI

structural-bridge-design-no-year-lockup-stacked-screen
Robot
vehicle-tracking-no-year-lockup-stacked-screen
recap-pro-lockup-one-line-screen
fabrication-cadmep-no-year-lockup-stacked-screen
revit-live-lockup-one-line-screen
infraworks-no-year-lockup-one-line-screen
dynamo-studio-lockup-stacked-screen
formit-lockup-one-line-screen

2.035,00 6.105,00  (plus PDV)

Drugi proizvodi

Prijavite se za najnovije vesti