PRISTUP PRETHODNIM VERZIJAMA

Sada i do 5 verzija unatrag!

Kako bi izašao u susret potrebamna svojih korisnika, Autodesk je za sve korisnike sa aktivnim pretplatama (Subscription) i godišnjem održavanjem (Maintenance Plan) počevši od 2.11.2020. proširio pristup prethodnim verzijama svih svojih programskih paketa.  Ovo konkretno znači da kvalifikovani korisnici sada mogu da izaberu da li će da koriste najnoviju verziju ili jednu od 5 prethodnih verzija.