Održana konferencija "BIM za sve" - Hotel NAIS Niš

Imali smo veliko zadovoljstvo da se “BIM za sve – Koristi od korišćenja Autodesk BIM softverskih alata za projektovanje i timski rad – Od koncepta do gotovog projekta i dokumentacije”, održanoj u hotelu NAIS u Nišu, predstavimo mogućnosti Autodesk 3D alata i njihove primene u praksi.
Hvala svima koji su prisustvovali, a one koji nisu mogli da dođu očekujemo nekom drugom prilikom.

Sadržaj konferencije

Svetislav Jelenić, PMO Beograd

Otvaranje i pozdravna reč

Dušan Filipović, PMO Beograd

Autodesk Forma i AEC Collection - od koncepta do projekta

Kroz demonstraciju softvera koji se nalazi u sklopu Architecture Engeeneering and Construction kolekcije bićete u prilici da vidite koje su mogućnosti u kreiranju i analizi vaših projektnih rešenja. Upotrebom Autodesk Forme, najnovijeg alata za konceptualnu analizu lokacije, povešćemo vas na put od početnih koraka svakog projekta, analizu geometrije oblika, odnosa uklopljenosti sa lokacijom i okolinom vašeg projektnog zadatka.

Milica Voštić, ATI Project

Iskustva iz prakse

ATI project Vam donosi svoja iskustva iz prakse, na projektovanju bolnica po najvišim svetskim i evropskim standardima. Kako organizovati više timova unutar jedne struke, koji su izazovi prilikom umrežavanja svih struka, izazovi na samoj razradi modela i gde je tu Revit uštedeo vreme, saznaćete kroz ovu prezentaciju.

LOTEX Group

Analiza tenderske dokumentacije i provera izvodljivosti objekta, upotrebom AEC Collection i ACC

Moderni problemi zahtevaju moredna rešenja. Prilikom izvođenja objekata, svi smo svedoci dokumentacije koja nije međusobno sinhronizovana, nije dovedena do nivoa projekta za izvođenje ili nije potpuna. Upravo ovo je navelo Lotex Group da u svoj proces uvede novinu i da celokupnu dokumentaciju analizira, proveri usaglašenost i izvodljivost koristeći Autodesk Revit.

Marija Đokić i Dušan Filipović - PMO

Kolaboracija na projektu i izrada projektne dokumentacije upotrebom Autodesk Construction Cloud i AEC Collection

Osim razvijenih mogućnosti za projektovanje, modelovanje i sagledavanje objekta, Autodesk Revit nudi moćna rešenja za kreiranje, obeležavanje i izvoz grafičke dokumentacije. Autodesk Construction Cloud nudi mogućnosti da dokumentacija koja je kreirana ne samo u Revit radnom okruženju već i u Autocad , bilo kao DWG ili PDF, bude lako dostupna svakom članu projekta, od investitora, projektanta do izvođača. Ugrađeni sistemi i mogućnosti za praćenje verzija, datuma izmena i komentara nude vam da vaš projekat bude fleksibilniji nego ikad.

Aleksandar Vučković, NEO Aerodromes

Organizacija i vođenje projekta uz pomoć Autodesk Construction Cloud, na primeru projekta rekonstrukcije aerodroma u Senegalu

Upravo jedan od projekata koji je celokupno rađen kroz Autodesk Construction Cloud i iskustva sa njega donosi NEO AE. Projekat rekonstrukcije aerodroma u Senegalu je okupio timove iz 3 zemlje na 2 kontinenta na JEDNOJ platformi koja im je omogućila da nesmetano razmenjuju dokumentaciju i prate gradnju. Da ovi moćni sistemi nisu rezervisani samo za korisnike Revita, govori podatak da je celokupna projekta dokumentacija deljena i korišćena u DWG i PDF formatu.

SPREG Aranđelovac

Naše iskustvo sa Autodesk License Compliance

Da korišćenje legalnog softvera nije kamen spoticanja već vetar u leđa donosi nam iskustvo SPREG-a iz Arandjelovca, koji je počeo od malog tima a sada broji više od 60 zaposlenih. Njihova iskustva sa Autodesk Licence Compliencom, upotreba legalnog softeva u svakodnevnom radu i benefiti rada u takvom okruženju biće glavni fokus njihove prezentacije.