Novi liNear verzija 21

Verzija 21 je sada dostupna za preuzimanje. Pored mnogih novih funkcija, verzija 21 je naravno kompatibilna sa nedavno objavljenim Revit 2021 kao i AutoCAD 2021 i odgovarajućim vertikalama. Korisnici pretplate mogu se prijaviti za svoju licencu i link za preuzimanje u okviru novog liNear Installation Center.

Kompatibilnost sa Autodesk Revit i AutoCAD 2021

U ovoj verziji liNear sada podržava i trenutne verzije AutoCAD-a i Revita. Podržane su sledeće verzije:

  • Autodesk AutoCAD 2021 do 2018
  • Autodesk AutoCAD Arhitecture 2021 do 2018
  • Autodesk AutoCAD MEP 2021 do 2018
  • Autodesk Revit 2021 do 2018