MAINTENENCE TRADE-IN

Zamenite svoju stalnu licencu za Autodesk pretplatu

Sadržaj akcije

Kada dođe vreme da obnovite održavanje (Maintenance Plan), imate opcije, iskoristite specijalnu ponudu za prelazak na pretplatu po povlašćenim uslovima.

Kada dođe vremen za obnovu, možete odabrati da pređete na pretplatu (Subscription) – u mnogim slučajevima po povoljnijoj ceni nego što je bilo obnavljanje vašeg održavanja (Maintenance plan) za isti proizvod, ili možete izabrati da pređete na „Industry colection“ paket po posebnim uslovima.

Posebna pogodnost je da čete moći da obezbedite diskontovani nivo cene obnove pretplate u periodu do 3 naredne godine.

Ova ponuda je važeća do; 06. maja 2021.

Standalone Maintenance Trade-In ponuda

Pri prvoj obnovi vašeg godišnjeg održavanja nakon 7. maja 2020, ali pre 7. maja 2021 imate mogućnost da:

  • Zamenite jednu single-user licencu, sa aktivnim godišnjim održavanjem, za jednu standardnu pretplatu za jednog imenovanog korisnika. Zamena se vrši po ceni koja je najčešće niža nego trenutna cena obnove godišnjeg održavanja, a nivo popusta ostaje do 2028 godine.
  • U momentu zamene, odaberete nadogradnju na industrijsku kolekciju kako biste dobili sveobuhvatan izbor alata koji će vam pomoći da rešite bilo koji projektni izazov – sada i u budućnosti
  • U momentu zamene ili kasnije, odaberite nadogradnju na viši plan podrške kako bi ste dobili napredne funkcije.

Network Maintenance Trade-In ponuda

  • Svaku vašu mrežnu licencu sa aktivnim godišnjim održavanjem možete zameniti za dve single-user licence na godišnjoj pretplati.
  • U momentu zamene, odaberete nadogradnju na industrijsku kolekciju kako biste dobili sveobuhvatan izbor alata koji će vam pomoći da rešite bilo koji projektni izazov – sada i u budućnosti.
  • U momentu zamene ili kasnije, odaberite nadogradnju na viši plan podrške kako bi ste dobili napredne funkcije.

Šta ako ne prihvatim Trade-In ponudu za održavanje?

  • Ako ne prihvatite ovu Trade-In ponudu za održavanje, možete obnoviti ugovor o godišnjem održavanju, ali imajte na umu da obnavljanje godišnjeg održavanja više neće biti moguće nakon 7. maja 2021.

Dodatne informacije:

Da li mogu da nastavim sa korišćenjem instaliranih trajnih licenci nakon prelaska sa Meintenance Plan-a na Subscription ako je odgovarajući proizvod i verzija u novoj pretplati?

Opcija prelaska na pretplatu po ovoj akciji uslovljava se saglasnošću na prestanak vaše trajne licence i njenom zamenom novom pretplatom. Obično ovo znači da ćete morati da de instalirate svoj stari softver i instalirate softver povezan sa vašom novom pretplatom.

Zbog toga, pod određenim uslovima i ograničenjima, uključujući podešavanje vaše nove pretplate, dodeljivanje imenovanih korisnika (pojedinačni korisnik) ili ažuriranje fajlova licenci (višekorisnički korisnik), možda će vam biti dozvoljeno da instalirate svoj stari softver dok ne budete spremni da instalirate ili primenite novu pretplatu *. Međutim, vaša upotreba i pristup tom softveru više neće biti trajni niti regulisani vašim stalnim ugovorom o licenci. Umesto toga, vaš softver će biti zasnovan na terminima i podleže važećim uslovima i uslovima pretplate. Drugim rečima, ako se odlučite da koristite svoj stari program trajnog licenciranja umesto novog softvera za pretplatu, i dalje ćete morati da poštujete nove uslove ugovora o pretplati.

Želite više informacija?

Kliknite na dugme da bi ste popunili kontakt formu i ubzo ćemo vas kontaktirati.