LINEAR V23 JE TU

Nova verzija LINEAR-ovih rešenja, V23 je dostupna i vama

Verzija 23 je dostupna za preuzimanje. Pored mnogih novih funkcionalnosti, verzija 23 kao i njeni prethodnici, održava kompatibilnost sa najnovijim verzijama Revit i AutoCAD i odgovarajućim vertikalama. Nova verzija je već́ dostupna putem LINEAR installation Center.