Nova verzija liNear-ovih rešenja liNear V22 je sada dostupna

 

Verzija 22 je sada dostupna za preuzimanje. Pored mnogih novih funkcionalnosti, verzija 22 donosi i kompatibilnost sa nedavno objavljenim Revit-om 2022, kao i AutoCAD 2022 i odgovarajućim vertikalama. Nova verzija je već́ dostupna putem liNear installation Center.

Kompatibilnost sa Autodesk Revit-om i AutoCAD 2022

Ovom verzijom liNear sada podržava sledeće verzije AutoCAD-a i Revit-a. Podržane su verzije:

  • Autodesk AutoCAD 2022 do 2019
  • Autodesk AutoCAD Architecture 2022 do 2019
  • Autodesk AutoCAD MEP 2022 do 2019
  • Autodesk Revit 2022 do 2019

Šta je novo?

Na veb stranici www.linear.eu/en/whatsnew možete videti koje su novo razvijene funkcije. Svi kupci pretplate takođe mogu detaljno da upoznaju nove funkcije sa svakim servisnim paketom. Pregled funkcionalnosti se kontinuirano ažurira i sadrži sve nove funkcije od verzije 20.2