Kompletno, skalabilno rešenje za veću produktivnost!

Do 30. aprila 2021. uštedite kupujući liNear Desktop za Revit.

liNear Desktop za Revit – trajne licence.

liNear Desktop već od 995 EUR (+PDV) umesto 1.350 EUR (+PDV)

Uključujući komande koje zavise od discipline, svaki liNear Desktop modul nudi sledeće alate:

Alati za rane faze dizajna

 • Pred-dimenzionisanje prostorija za tehničku opremu
 • Definicija koridora za cevovode

Organizacija modela

 • Pregled kontrole i kreiranja
 • Redosled po disciplinama i sistemima
 • Zoniranje
 • Transfer arhitektonskih prostora u MEP prostore
 • Izrada modela zasnovana na 2D arhitekturi

Konstrukcija modela

 • Biblioteke proizvođača
 • Integracija sopstvenih i nezavisnih familija
 • Neutralne familije
 • Konfiguratori
 • Funkcije postavljanja i zamene
 • Komande za crtanje cevi ili kanala
 • Povezivanje komponenti
 • Naredba za automatsko pomeranje cevi

Koordinacija

 • Interaktivno planiranje međuprostora
 • BCF-besplatni program za arhitekte / građevinske inženjere
 • Provera kolizija
 • Upravljanje zadacima i izveštajima

Dizajn konstrukcije

 • Fiksiranje
 • Sekcije i dužine
 • Numeracija
 • Komande za prirubnice

Ponuda važi za single-user licence za liNear Desktop za Revit. Navedene cene (plus PDV) važe do 30.04.2021. Ne može se kombinovati sa drugim promocijama.