FY21 Q4 PERPETUAL TRADE-IN PROMO

Autodesk FY21 Q4 „Trade-in Perpetual License“ promocija

Sada je pravo vreme da nadogradite svoju postojeće trajne licence kako bi ostvarili sve pogodnosti koje donosi pretplata. Pored veće vrednosti i fleksibilnosti od trajnih licenci, kupci mogu uštedeti i do 20% prilikom zamene kvalifikovanih trajnih licenci koje nisu pokrivene aktivnim godišnjim održavanjem, za pretplatu za jednog korisnika na najnovije Autodesk industrijske kolekcije (AEC IC, M&E IC, PDM IC) ili kvalifikovane pojedinačne proizvode – kao što su AutoCAD® uključujući specijalizovane setove alata, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® i druge.

OPŠTE INFORMACIJE

  1. Šta donosi Autodesk FY21 Q4 ponuda za zemenu trajnih licenci?

Pri kupovini novih pretplata na industrijske kolekcije ili kvalifikovane pojedinačne proizvode, kupci mogu da uštede do 20% u odnosu na Autodesk-ove preporučene maloprodajne cene (SRP) za kvalifikovane trogodišnje pretplate ili do 15% na SRP za kvalifikovane 1- jednogodišnje pretplate.

Za ovu ponudu se mora dostaviti važeći serijski broj i odgovarajuća trajna licenca. Kvalifikovani serijski brojevi i pripadajuće licence moraju biti trajne, izdate u periodu od 1998 do 2021, a koje nemaju aktivno godišnje održavanje (Maintenance Plan).

 

  1. Da li kupci moraju da kupe iste proizvode kao što je trajna licenca?

Ne, kupci ne moraju da kupuju isti proizvod kao što je onaj koji se menja.

Licence proizvoda Autodesk LT Family ispunjavaju uslove za zemenu samo za licence proizvoda AutoCAD LT Family i AutoCAD.

Serijski brojevi moraju se dostaviti na https://autodesk.tradeinperpetual.com/ ili putem forme za prijavljivanje serijskog broja na odgovarajućoj stranici https://Autodesk.com/subscribe .

 

  1. Koji je promotivni period?

Ova ponuda je dostupna od 7. novembra 2020. do 22. januara 2021. (uključujući granične datume).

 

  1. Koje zemlje ispunjavaju uslove za učešće?

Ova ponuda je dostupna u Evropskom ekonomskom prostoru, Švajcarskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Mediteranu, Turskoj, Rusiji i Zajednici nezavisnih država (ZND).

Lista zemalja koje ispunjavaju uslove može se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave, iz bilo kog razloga po slobodnom nahođenju Autodesk-a

 

  1. Koja trajanja pretplate kupci mogu kupiti u okviru ove ponude?

Kupci imaju pravo da zamene svoje trajne licence i ostvare popust na pretplatu u od 1 ili 3 godine.

 

  1. Da li tip licence koja se menja treba da odgovara tipu nove pretplate?

Ne. Tip predate licence ne mora biti ista kao što je tip nove pretplate. Zamenjena licenca može biti mrežna / višekorisnička ili samostalna / pojedinačna. Nove licence su isključivo za pojedinačne korisnike.

 

  1. Da li se ova ponuda može kombinovati sa bilo kojom drugom ponudom?

Ne. Ponuda se ne sme kombinovati sa bilo kojim drugim ponudama, popustima, promocijama ili drugim podsticajima koje nudi Autodesk, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

  1. Da li će Autodesk ponuditi puni popust ako kupac doda novu pretplatu na postojeći ugovor?

Da, ova promocija nudi puni procenat popusta kada kupac traži da se nova pretplata, dobijena zamenom za trajnu licencu, doda na postojeći pretplatnički ugovor, pod uslovom da je rok trajanja nove pretplate i postojećeg ugovora isti (1 ili 3 godine).

 

  1. Da li su kupci dužni da predaju svoje postojeće serijske brojeve za trajne licence?

Da. Da bi ostvarili popust u okviru ove ponude, kupci ili partneri moraju da predaju kvalifikovane serijske brojeve za trajne licence i da više ne koriste instalacije softvera povezane sa tim serijskim brojevima. Jednom kada se predaja i kupovina završe, ti serijski brojevi se više ne mogu koristiti za ostvarivanje bilo kog promotivnog popusta po drugi put.

 

  1. Mogu li kupci da nastave da koriste trajnu licencu nakon što je zamene za jednogodišnju ili trogodišnju pretplatu?

Ne. Kao deo uslova ove ponude, kupac se slaže da preda trajnu licencu koja ispunjava uslove i da u roku od 120 dana prestane da koristi sve instalacije softvera povezane sa tim serijskim brojevima.

Želite više informacija?

Kliknite na dugme da bi ste popunili kontakt formu i ubzo ćemo vas kontaktirati.