"BIM za sve" konferencija - Hotel NAIS Niš

AUTODESK Gold partner PMO d.o.o. Beograd vas poziva da prisutstvujete skupu,

“BIM za sve”

Koristi od korišćenja Autodesk BIM softverskih alata za projektovanje i timski rad – Od koncepta do gotovog projekta i dokumentacije

 

– Upoznajte mogućnosti i koristi koje donose Autodesk 3D alati, uz primere iz prakse –

Utorak, 31.10.2023 u 10:30 časova

Hotel NAIS Niš (Autoput Beograd-Niš)

Želja nam je da vam, u saradnji sa našim partnerima, predstavimo mogućnosti Autodesk 3D softverskih alata i klaud servisa za projektovanje i saradnju u okviru tima i/ili timova, bez obzira na lokaciju.

Prisutni učesnici dobijaju 50% popusta za obuku za Autodesk Revit, za svoju firmu.

Popust se odnosi na jednu grupu do 5 polaznika. Popust se odnosi na jednu grupu po firmi bez obzira na to koliko osoba iz firme prisustvuje skupu.

Kako bi smo sve učinili zanimljivijim, ali i pokazali da sve to nije samo teorija, pozvali smo neke od naših partnera da sa vama razmene svoja iskustva i pokažu kako u svakodnevnom radu koriste ove alate.

U prvom delu, pre kafe pauze, a nakon prvog dela priče o Revit-u, predstaviće se ATI Project i LOTEX Group, dok ćete u drugom delu imati priliku da čujete NEO Aerodromes i SPREG, Aranđelovac.

Za vreme pauze, kao i nakon prezentacja, moćie ćete da su upoznate sa svim Autodesk proizvodima koji su deo prezentacije, kao i sa LINEAR alatima, koji unapređuju mogućnosti rada u Revit okruženju u segmentu projektovanja MEP sistema.

Nakon kratkog predstavljanja Autodeskovog portfolia za oblast arhitekture, inženjeringa i građevinarstva, počećemo sa najmlađim članom ove familije, Autodesk Forma.

Autodesk Forma (ranije “Spacemaker”) pomaže projektantima i projektnim timovima da od prvog dana konceptualnog dizajna, koristite mogućnosti prediktivne analitike i automatizacije i isprobaju različite opcije dizajna kako bi dobili najoptimalnije rešenje.

Prateći proces projektovanja prelazimo na Revit, osnovni Autodesk-ov 3D BIM alat za projektovanje, bez obzira na disciplinu. Bilo da govorimo o arhitektonskom dizajnu, projektovanju i proračunu konstrukcije ili svim tipovima instalacija (grejanje, klimatizacija i ventilacija, elektro, vodovod) Revit omogućava da svi, bez obzira na firmu i lokaciju na kojoj se nalaze, rade i sarađuju na jednom modelu. Nakon što svi urade svoj deo posla i sve kolizije budu otklonjene, bićete u mogućnosti da generišete svu neophodnu dokumentaciju, bilo da je u .pdf ili štampanom obliku.

Da bi sve funkcionisalo još bolje i lakše na raspolaganju su vam alati iz Autodesk Construction Cloud porodice, Docs, BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro, TakeOff i Build..

Sadržaj konferencije

10:00 do 10:30 - Registracija učesnika

10:30 do 10:45 - Svetislav Jelenić, PMO Beograd

Otvaranje i pozdravna reč

10:45 do 11:30 - Dušan Filipović, PMO Beograd

Autodesk Forma i AEC Collection - od koncepta do projekta

Kroz demonstraciju softvera koji se nalazi u sklopu Architecture Engeeneering and Construction kolekcije bićete u prilici da vidite koje su mogućnosti u kreiranju i analizi vaših projektnih rešenja. Upotrebom Autodesk Forme, najnovijeg alata za konceptualnu analizu lokacije, povešćemo vas na put od početnih koraka svakog projekta, analizu geometrije oblika, odnosa uklopljenosti sa lokacijom i okolinom vašeg projektnog zadatka.

11:30 do 12:00 - Milica Voštić, ATI Project

Iskustva iz prakse

ATI project Vam donosi svoja iskustva iz prakse, na projektovanju bolnica po najvišim svetskim i evropskim standardima. Kako organizovati više timova unutar jedne struke, koji su izazovi prilikom umrežavanja svih struka, izazovi na samoj razradi modela i gde je tu Revit uštedeo vreme, saznaćete kroz ovu prezentaciju.

12:00 do 12:30 - LOTEX Group

Analiza tenderske dokumentacije i provera izvodljivosti objekta, upotrebom AEC Collection i ACC

Moderni problemi zahtevaju moredna rešenja. Prilikom izvođenja objekata, svi smo svedoci dokumentacije koja nije međusobno sinhronizovana, nije dovedena do nivoa projekta za izvođenje ili nije potpuna. Upravo ovo je navelo Lotex Group da u svoj proces uvede novinu i da celokupnu dokumentaciju analizira, proveri usaglašenost i izvodljivost koristeći Autodesk Revit.

Pauza

12:30 do 12:45 Pauza + live demo

Za vreme pauze, uz kafu i osveženje, moćie ćete da su upoznate sa svim Autodesk proizvodima koji su deo prezentacije, kao i sa LINEAR alatima, koji unapređuju mogućnosti rada u Revit okruženju u segmentu projektovanja MEP sistema.

12:45 do 13:15 - Marija Đokić i Dušan Filipović - PMO

Kolaboracija na projektu i izrada projektne dokumentacije upotrebom Autodesk Construction Cloud i AEC Collection

Osim razvijenih mogućnosti za projektovanje, modelovanje i sagledavanje objekta, Autodesk Revit nudi moćna rešenja za kreiranje, obeležavanje i izvoz grafičke dokumentacije. Autodesk Construction Cloud nudi mogućnosti da dokumentacija koja je kreirana ne samo u Revit radnom okruženju već i u Autocad , bilo kao DWG ili PDF, bude lako dostupna svakom članu projekta, od investitora, projektanta do izvođača. Ugrađeni sistemi i mogućnosti za praćenje verzija, datuma izmena i komentara nude vam da vaš projekat bude fleksibilniji nego ikad.

13:15 do 13:45 - Aleksandar Vučković, NEO Aerodromes

Organizacija i vođenje projekta uz pomoć Autodesk Construction Cloud, na primeru projekta rekonstrukcije aerodroma u Senegalu

Upravo jedan od projekata koji je celokupno rađen kroz Autodesk Construction Cloud i iskustva sa njega donosi NEO AE. Projekat rekonstrukcije aerodroma u Senegalu je okupio timove iz 3 zemlje na 2 kontinenta na JEDNOJ platformi koja im je omogućila da nesmetano razmenjuju dokumentaciju i prate gradnju. Da ovi moćni sistemi nisu rezervisani samo za korisnike Revita, govori podatak da je celokupna projekta dokumentacija deljena i korišćena u DWG i PDF formatu.

13:45 do 14:15 - SPREG Aranđelovac

Naše iskustvo sa Autodesk License Compliance

Da korišćenje legalnog softvera nije kamen spoticanja već vetar u leđa donosi nam iskustvo SPREG-a iz Arandjelovca, koji je počeo od malog tima a sada broji više od 60 zaposlenih. Njihova iskustva sa Autodesk Licence Compliencom, upotreba legalnog softeva u svakodnevnom radu i benefiti rada u takvom okruženju biće glavni fokus njihove prezentacije.

14:15 do 14:30 - Zatvaranje skupa

14:30 - Koktel + live demo