SIMULACIJA

Autodesk softver za simulaciju pomaže vam da predvidite, potvrdite i optimizujete svoje proizvode koristeći precizne analize kojima možete verovati. Sveobuhvatni portfolio alata za simulacija nudi softver za mehaničku simulaciju, dinamiku fluida (CFD), brizganje plastike, kompozitne materijale, strukturne i proizvodne simulacije.

finite_element_analysis_image-thumb_552x300

FEA – Analiza konačnih elemenata

Koristite sveobuhvatnu analizu konačnih elemenata (FEA) da biste predvideli performanse proizvoda linearnom, nelinearnom, toplotnom i dinamičkom analizom. Optimizujte dizajn i potvrdite ponašanje proizvoda pre proizvodnje.

computational_fluid_dynamics_image-thumb_552x300

CFD – Simulacija dinamike fluida

Precizan i fleksibilan softver za dinamiku fluida, upravljanje termikom i analizu protoka vazduha. Rešite, analizirajte i donesite odluke ranije u procesu razvoja proizvoda.

plastic_injection_molding_image-thumb_552x300

Simulacija kalupa za brizganje plastike

Simulirajte kompletan postupak brizganja plastike. Optimizujte dizajn svog dela, dizajn kalupa i proces proizvodnje. Kreirajte visokokvalitetne plastične proizvode i izbegnite potencijalne greške u proizvodnji.

generative-thumbnail-552x300-1

Simulacija kompozitnog materijala

Proširite svoju sposobnost da isporučite inovativna rešenja u dizajnu i inženjeringu. Istovremeno generišite više rešenja koja su spremna za CAD na osnovu proizvodnih ograničenja i zahteva za performansama proizvoda.

OBLASTI PRIMENE

Slide8JPG

VREME CIKLUSA KALUPA

Smanjenje vremena ciklusa brizganje makar i za nekoliko sekundi može dramatično povećati profitabilnost i sniziti troškove dela.

Slide16JPG

HLAĐENJE ELEKTRONIKE

Elektronika unutar proizvoda se stalno menja i poboljšava. Pravilno hlađenje ovih komponenti i dalje je ključno za stvaranje uspešnog proizvoda.

Slide10JPG

TOK FLUIDA

Predviđanje nivoa protoka tečnosti, pada pritiska i turbulencije samo su neki od izazova koji se javljaju tokom projektovanja.

Slide20JPG

DIZAJN AUTOMOBILA

Izrada fizičkog prototipa i testiranje su skupi i dugotrajni. Simulacija vam omogućava da istražite sve opcije u dizajnu automobila.

Slide12JPG

PERFORMANSE PROIZVODA

Korišćenje dizajna baziranog na simulacijama tokom faze dizajniranja omogućava vam donošenje na informacijama zasnovanih odluka dok istražujete neistražena područja.

Slide14JPG

HVAC ANALIZE

Građevinski propisi i očekivanja investitora rađaju nove izazove u projektovanju ventilacije. Inženjeri mogu da simuliraju performanse klima uređaja za optimizaciju dizajna.

Slide18JPG

GENERATIVNI DIZAJN

Brzo generišite visoko efikasne alternativna rešenja dizajna – mnoge o kojima sami nikada ne biste ni pomislili – sve iz jedne ideje.

Slide6JPG

KVALITET PLASTIČNIH DELOVA

Kvalitet izrade zavisi od međusobno povezanih faktora koji mogu uticati na performanse i estetsku privlačnost plastičnih delova proizvedenih brizganjem.

Želite više informacija?

Kliknite na dugme da bi ste popunili kontakt formu i ubzo ćemo vas kontaktirati.

PROIZVODI

AUTODESK CFD

Autodesk CFD softver obezbeđuje računarske alate za dinamiku fluida i termičke simulacije koji će vam pomoći da predvidite performanse proizvoda, optimizujete dizajn i potvrdite ponašanje proizvoda pre proizvodnje.

MOLDFLOW

Inženjeri i analitičari koriste Moldflow za simulaciju brizganja plastike kako bi poboljšali dizajn plastičnih delova, dizajn kalupa za brizganje i proizvodne procese.

Moldflow porodicu čine: Adviser, Insight, Synergy i Moldflow Cloud Service.

FUSION 360

3D CAD/CAM/CAE softver za dizajn proizvoda zasnovan na klaudu

Dizajn, testiranje i izrada u jednom alatu.

Radite bilo gde, na ovoj klaud baziranoj platformi.

Netfabb

NETFABB

Softver za 3D štampu; od dizajna do proizvodnje

Netfab uključuje efikasne mogućnosti za pripremu 3D štampe zajedno sa alatima za optimizaciju dizajna za aditivnu proizvodnju, simuliranje procesa dodavanja metala i planiranje CNC post-procesiranja.

HELIUS PFA

Alati za analizu progresivnih grešaka

Helius PFA pruža moćne alate za naprednu FEA (analiza konačnih elemenata) kompozitnih struktura, uključujući progresivne analize grešaka.

HELIUS COMPOSITE

Praktični alati za dizajn kompozita

Helius Composite nudi detaljne informacije o ponašanju kompozitnog materijala bez analize konačnih elemenata (FEA).

Koristite Helius Composite da integrišete materijale u vaš dizajn.

INVENTOR NASTRAN

Pouzdan i precizan hardver za stres analizu

Inventor Nastran FEA softver analizira linearne i nelinearne stresne, dinamičke i prenosne karakteristike struktura i mehaničkih komponenti.

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PRO.

Napredni softver za strukturalnu analizu

Testirajte efekte strukturnih opterećenja i proverite usklađenost kodova pomoću naprednih BIM (Building Information Modeling) alata.

Robot Structural Analysis Professional softver je dostupan samo u AEC kolekciji.