AUTOCAD

Pretplatite se na AutoCAD softver i pristupajte alatima za određene industrije, od alata za mehanički dizajn, preko alata za arhitekturu do na modelima zasnogavnog GIS-a i mapiranja, plus veb i mobilne aplikacije.

2D i 3D crtanje i dokumentacija za sve vaše potrebe

Vertikalna rešenja uključena u AutoCAD sa specijalizovanim alatima, nisu dostupna posebno.

Originalni AutoCAD softver pruža inovativne alate za dizajn i dokumentaciju.

  • Kreirajte i uređujte 2D geometrije i 3D modele sa solidima, površinama i mrežnim objektima.
  • Komentarišite crteže tekstom, dimenzijama i tabelama.
  • Prilagodite ribone i palete.
  • Prilagodite sebi dodatnim aplikacijama i API-jem.
  • Uvezite podatke iz PDF-a.
AutoCAD Architecture

AUTOCAD ARCHITECTURE

Dodaje funkcije za arhitektonsko crtanje i dokumentaciju.

Kreirajte tlocrte, sekcije, elevacije i druge crteže iz dizajna objekta pomoću specijalizovanih alata.

Dodatne funkcije uključuju zidove, vrata i prozore.

Koristite više od 8.000 inteligentnih arhitektonskih objekata i stilova.

AutoCAD Mechanical

AUTOCAD MECHANICAL

Dodajte biblioteku standardnih delova i alata kako bi lakše kreirali i menjali tehničku dokumentaciju za proizvodnju.

Automatizujte inženjerske zadatke, kao što su generisanje mašinskih komponenti, dimenzionisanje i kreiranje sastavnica.

Kreirajte delove, sklopove i druge crteže za dizajn proizvoda pomoću specijalizovanih alata.

AutoCAD Electrical

AUTOCAD ELECTRICAL

Dodaje funkcionalnosti elektro dizajna kako bi vam pomogao da kreirate, menjate i dokumentujete elektro kontrolne sisteme.

Kreirajte rasporede ploča, šematske dijagrame i druge elektro crteže pomoću specijalizovanih alata.

Koristite dosledne projektne standarde sa crtežima organizovanim u okviru projektne strukture.

AutoCAD Map 3D

AUTOCAD MAP 3D

Povežite GIS topologiju sa AutoCAD-om, tako da možete koristiti i održavati CAD i GIS podatke.

Kreirajte, održavajte i komunicirajte informacije iz mapa i GIS-a.

Koristite alate zasnovane na zadacima za upravljanje GIS podacima i njihovu agregaciju.

Pristupite prostornim podacima sačuvanim u datotekama, bazama podataka i veb servisima.

AutoCAD MEP

AUTOCAD MAP

Dodajte funkcionalnosti koje vam pomažu u projetovanju, izradi i dokumentovanju MEP sistema u AutoCAD okruženju.

Kreirajte tačnu građevinsku dokumentaciju MEP sistema.

Koristite alate zasnovane na zadacima za kreiranje MEP crteža.

Više od 10.500 inteligentnih MEP objekata koji podržavaju brojne međunardne standarde.

AutoCAD Plant 3D

AUTOCAD PLANT 3D

Dodajte funkcije koje vam pomažu u izradi P&ID-ova, a zatim ih integrišu u 3D model procesnog postrojenja.

Pomoću specijalizovanih alata kreirajte šematske dijagrame, tlocrte postrojenja i druge crteže za dizajn postrojenja.

Uključite biblioteku sa više od 400 inteligentnih procesnih objekata kao što su šabloni za opremu, strukturne i ostale elemente koji podržavaju 40 različitih standarda.

AutoCAD Raster Design

AUTOCAD RASTRER DESIGN

Dodajte raster-to-vector alate kako bi vam pomogli da pretvorite rasterske slike u DWG ™ objekte. Editujte skenirane crteže u poznatom AutoCAD okruženju.

Koristite standardne AutoCAD komande na rasterima. Lako brišite rasterske slike, linije, lukove i krugove.

Kreirajte linije i višestruke linije iz rasterskih slika i pretvorite raster datoteke u vektorske crteže.

AutoCAD

AUTOCAD MOBILE APP

Koristite snagu AutoCAD-a gde god da idete.

Pregledajte, kreirajte, editujte i delite AutoCAD crteže na mobilnim uređajima – bilo kada, bilo gde.

Radite na najnovijim crtežima dok ste na van kancelarije.

Pristupite nadogradnjama u realnom vremenu.

AutoCAD

AUTOCAD WEB APP

Pristupite AutoCAD-u sa bilo kog računara.

Pregledajte, kreirajte i editujte AutoCAD crteže.

Radite na poslednjoj verziji crteža bez obzira gde ste.

Pristupite nadogradnjama u relanom vremenu.

Želite više informacija?

Kliknite na dugme da bi ste popunili kontakt formu i ubzo ćemo vas kontaktirati.