AUTODESK PRETPLATA

Autodesk Subscription

Autodesk pretplata (Subscription) daje vremenski ograničen pristup softveru (1 i 3 godine) i uslugama po najnižoj inicijalnoj ceni. Ostanite u toku sa najnovijim izdanjima, i iskoriste prednosti fleksibilnog prava korišćenja, koristite raspoložive klaud usluge i podršku.

Najvažniji sadržaji

Pretplata na Autodesk proizvoda je najfleksibilniji i najekonomičniji način za pristup najnovijim verzijama softvera i uslugama koji treba da vam pomognu da unapredite svoje poslovanje. Autodesk korisnici dobijaju pristup najnovijim softverskim izdanjima i poboljšanjima proizvoda, fleksibilna prava za licenciranje, klaud usluge i tehničku podršku. Pretplata na Autodesk proizvoda je jednostavna i fleksibilna, i uz to vam donosi mogućnost da birate dužinu trajanja ugovora. Na raspolaganju su vam sledeće opcije; kvartalni, godišnji, dvogodišnji i trogodišnji ugovori. Na ovaj način lako je pronaći onu opciju koja vam najbolje odgovara zbog budžeta i poslovnih potreba.

Pretplata na Autodesk programe omogućiće vam da birate dužinu ugovora koja vam odgovara, da lako prelazite sa jedne verzije programa na drugu pružajući vam mogućnost da plaćate samo za ono što vam je potrebno. dosadašnja značajna inicijalna ulaganja u softver sada su značajno manja što celu stvar čini mnogo pristupalčnijom, a vama ostavlja slobodna sredstva za druge potrebe. Na sve to dodajmo i mogućnost da efikasnije upravljate brojem licenci koje su vam u određenom periodu potrebne kao i da lako povećavate ili smanjujete broj korisnika u vašoj organizaciji.

Finansijski povoljnije

Bez obzira na veličinu organizacije upravljanje finansijama je izuzetno značajno. Softver ne bi smeo da bude izuzetak; sada imate mogućnost da eliminišete potrebu za velikim inicijalnim investicijama u softverske licence i da sredstava oslobodite za druge potrebe.

Smanjite rizik

Sa klasičnim sistemom licenciranja lako vam se moglo desiti da ostanete sa starim verzijama softvera i brojem licenci koji vam više nije potreban. Smanjite rizik od nepotrebnog trošenja novca tako što ćete plaćati samo za onaj softver koji vam je stvarno potreban i kada vam je potreban.

Budite konkurentni

Funkcionalnosti softvera se stalno menjaju; ne rizikujte da izgubite potencijalni posao zato što nemate odgovarajuću verziju programa sa opcijama koje su vam neophodne za određeni posao za novog klijenta. Investirajte u softver tako da uvek imate pristup najnovijim verzijama i funkcionalnostima i eliminišite potrebu za nadogradnjama. Isto tako ne plaćajte više za ono što vam više nije potrebno.

Fleksibilnost

  • Subscription obezbeđuje mnoga prava vezana za fleksibilno licenciranje.
  • Home Use Rights – Svi korisnici koji često rade i van svog redovnog radnog mesta imaju mogućnost da softver instaliraju na više računara i koriste ga sa drugih lokacija.
  • Global Travel Rights– Uključuje pravo da softver koristite i van države u kojoj redovno radite. 
  • Previous Version Rights – Omogućava da koristite i pojedine ranije verzije određenih programa.

Podrška

  • Kada se pretplatite, dobijate pristup osnovnoj Autodesk-ovoj tehničkoj podršci.
  • Takođe imate opciju nadogradnje na Advanced Support ili Enterprise Priority Support kako bi zadovoljili i svoje najveće potrebe za podrškom. bez obzira za koji nivo podrške se odlučite budite sigurni da će vaš problem biti rešen brzo i efikasno.

Klaud servisi

  • Pretplatom na Autodesk programe dobijate i pristup klaud servisima koji će vam pomoći da dodatno unapredite svoj rad. Možete uživati u virtualno beskonačnoj računarskoj snazi koja će vam kroz klaud omogućite da uradite zadatke koje inače ne biste mogli na vašoj radnoj stanici. Pored 25 GB prostora svaki korisnik dobija i određeni broj klaud kredita koje možete koristiti za klaud servise.