BIM ZA PROCESNA POSTROJENJA

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SU BOLJI UZ BIM

Preko BIM-a Autodesk pomaže profesionalcima iz oblasti arhitekture, inženjerstva i građevine (AEC) da svoj rad unaprede u smeru kolaboracije, automatizacije i povećane efikasnosti.

BIM ZA PROCESNA POSTROJENJA

Napravite inteligentne strukture, cevovode i instrumentalne dijagrame koji komuniciraju sa modelima cevovoda kako bi na efikasan način planirali, projektovali i gradili postrojenja.

Industrijski standardi

Autodesk softver pomaže multidisciplinarnim timovima da bolje integrišu planove, dizajniraju i grade faze projekata i pomažu u podršci operacijama.

Prerada vode

Brzo izgradite postrojenja pomoću jednostavnih alata za rutiranje cevi i modeliranje opreme ili struktura za nova i postojeća postrojenja.

Proizvodnja hrane

Od idejnog projekta do završetka izgradnje, koristite prilagođene sadržaje, uključujući ventile sa više portova i od specifikacije cevi do izometrije.

Farmaceutika

Uz specifikacijom vođenim modeliranjem cevi i P&ID-ima, lakša sinhronizacija sa projektnim zahtevima

Petrohemija

Saradnja na bazi cloud-a pomaže vam da radite na različitim kontinentima sa lakšim pristupom P&ID-u, modelima i izometriji.

BIM za procesna postrojenja

Revit, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant 3D, Navisworks , ReCap, AEC Collection