RealFlow je industrijski standard za simulaciju kretanja fluida. Brz i jednostavan za korišćenje, kompatibilan je sa svim glavnim 3D platformama.

RealFloW 10 uvodi novi DIVERSO multiphisics solver, visoko optimizovano rešenje CPU i GPU čestica gde se različiti tipovi materijala simuliraju unutar istog okvira i mogu se međusobno povezati. HIBRIDO solver je takođe poboljšan u smislu brzine i memorije. Velikii broj funkcionalnosti je unapređeno kako bi se  poboljšala ukupna stabilnost softvera. Dodate su nove funkcije za bolje procese rada i još mnogo toga!

SREDNJE VELIKE SIMULACIJE

Za velike simulacije, poput poplava ili okeana sa razbijenim talasima uveden je vrhunski HiFLIP solver. RealFlow Hibrido2 pruža vam beskrajne mogućnosti.

MALE I SREDNJE SIMULACIJE

Diverso je multifizički solver koji se može koristiti za simulaciju širokog spektra različitih vrsta materijala, tečnih, granularnih, čvrstih, elastičnih itd. Svi oni međusobno komuniciraju i koriste maksimum kod savremenih GPU-a. 

SIMULACIJA VODENIH POVRŠINA

RealWave je moćan simulacioni alat, idealan za brzo i efikasno simuliranje malih i srednjih okeanskih površina.

SIMULACIJA DINAMIKE TELA

Caronte je vrhunski ugrađeni solver za dinamiku čvrstih i mekih tela u okviru RealFlov-a.

TEČNOSTI

RealFlow nudi dva osnovna tipa tečnosti: Tečnosti na bazi čestica se uglavnom koriste za projekte male ili srednje veličine. Hibridne tečnosti su pogodne za simulaciju velikih scena i pružaju mogućnost dodavanja sekundarnih elemenata (prskanja, pene, magle, mehurića) za realne rezultate.

MULTI-FIZIKA

Kreirajte i kombinujte različite materijale poput tečnosti, granulata ili čvrstih i elastičnih tela pod jednim simulacionim endžinom. Diverso tehnologija, visokih performansi, ugrađena u RealFlow je dodatno ubrzana u GPU-u i pruža vam neuporedivu kontrolu nad vašim simulacijama.

CARONTE

RealFlow-ov potpuno funkcionalan, višenamenski endžin za dinamiku tela nazvan je “Caronte”. Čvrsta tela imaju brze i tačne sudare i prirodno ponašanje. Meka tela podržavaju plastičnu i elastičnu deformaciju slobodnog oblika – čak i sa meševima visoke rezolucije.

POVRŠINE FLUIDA

Na RealWave mreže se može uticati i deformisati ih, kroz objekte, čestice i mnoge slobodno kombinovane generacije talasa za visoko realistične okeanske površine. Ostale karakteristike su izvoz mape pomeranja, stvaranje prskanja vrha talasa, prilagođene geometrije i simulacija plutajućih tela sa nizvodnim silama.

TEKST, OBJEKTI, KRIVE

Editor vam omogućava kreiranje tekstualnih elemenata i njihovo korišćenje u simulacijama. Objekti RealFlow-a mogu se pretvoriti u čvrsta, elastična ili meka tela; oni takođe deluju kao kontejneri ili prepreke za simulacije tečnosti. Krive se stvaraju unutar RealFlow-a ili se importuju kao SVG datoteke, npr. za emisiju čestica ili prilagođene sile.

SPOLJNE SILE

Sile se uvode kroz jednostavne alate. Mnoge snage mogu se skalirati, limitirati i ograničiti za kontrolu njihovog obima i ponašanja. Primeri su gravitacija, privlačnost, vetar, vrtlozi, vučne sile. Takođe je moguće uvesti prilagođene sile pomoću; Pithon, C++ i Graphs.

RENDER

Jednostavni koraci za uvoz vaše scene, dodajte tečnosti i izradite ih iz RealFlow-a. Važi za nepokretne slike ili animirane sekvence. U pozadini je najnapredniji endžin za render ovog tipa sekvenci: Maxwell Render™.

MEŠEVI

Meš endžin unutar RealFlow-a je brz i podržava tečnosti bazirane na česticama i mrežama. Meš-evi čuvaju podatke kao starost ili brzinu, i mogu se prečišćavati kroz filtere. Dostupni su „kliping“ i optimizacija poligona, kao i različiti standardni industrijski formati za razmenu podataka. Mepevi tečnosti se mogu poboljšati mapama pomeranja.

ALATI ZA OBLIKOVANJE

RealFlow ima alate za kreiranje rasprskavanja i popunjavanje rupa u simulacijama tečnosti. Ostali alati se brinu za tanke, kohezivne slojeve tečnosti i podržavaju formiranje nežnih struktura.

STANDARDNI FORMATI

RealFlow je sposoban da čita i piše Alembic® fajlove sa česticama i geometrijom. Integrisani alat kombinuje Alembic® fajlove sa pojedinačnim sekvencama u jednu datoteku. Štaviše, RealFlow čita i piše OpenVDB® i Field3D® datoteke sa volumetrijskim podacima.

MREŽNE SIMULACIJE

RealFlow koristi “Nezavisne domene računanja” (IDOCs) da distribuira simulacije preko mreže. Odvojene aplikacije “Job Manager” i “Job Node” pomažu u upravljanju i organizovanju simulacija. Otvorena C++ arhitektura plug-na omogućava prilagođavanje procesa slanja projekata menadžeru.

PROGAMSKI INTERFEJS

Programiranje je olakšalo. U RealFlow-ovom “Graphs” sistemu, programi se kreiraju povezivanjem čvorova sa unapred definisanim funkcijama i pomoći u ostvarenju skoro svakog zadatka, npr. brza manipulacija polja, prostorna viskoznost, prilagođene sile ili obrada slike. RealFlow nudi interfejse za Pithon 2.7 i C++.

This product is currently out of stock and unavailable.

Drugi proizvodi

Prijavite se za najnovije vesti