BIM ZA MEP

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SU BOLJI UZ BIM

Preko BIM-a Autodesk pomaže profesionalcima iz oblasti arhitekture, inženjerstva i građevine (AEC) da svoj rad unaprede u smeru kolaboracije, automatizacije i povećane efikasnosti.

BIM ZA MEP

Projektujte, izradite i instalirajte kompleksne sisteme instalacja u zgradama. Radite efikasnije i osvojite nove poslove

Bolji sistemi u zgradama

Autodesk BIM softver nudi integrisane alate koji vam pomažu da brže i preciznije projektujete, dokumentujete, kalkulišete troškove, izradite i instalirate MEP (mehaničke, električne i vodovodne) sisteme u zgradama. Poboljšate saradnju, usmerite projekte i smanjite rizik i otpad kroz ceo projektni tim.

Kvalitetniji dizajn

Brzo procenjujte alternative, optimizujte dizajn sistema i smanjite i rešite konflikte uz pomoć inteligentnih alata za modeliranje.

Veća produktivnost

Koristite integrisane alate za modeliranje i izradu tehničke dokumentacije kako bi efikasnije proizveli projektovane sisteme i brže završili projekte.

Bolja saradnja

Pomoću alatki za saradnju, koji vam omogućavaju kreiranje i razmenu modela i razmjenu podataka o projektima, optimizujte radne tokove u okviru projekta i svih projetnih timova.

Brža proizvodnja

Koristite specifikacije proizvođača koje će vam pomoći da generišete bolje procene, kreirate preciznije detaljne modele i direktno inicirate izradu MEP-a.

BIM softver za MEP

Fabrication CADMEP, Fabrication camDUCT, Fabrication ESTMEP, Revit, AutoCAD MEP, Point Layout, BIM360 Design, AEC Collection.