CFD – Ultimate

4.370,00 12.455,00  (plus PDV)

SKU: N/A Categories: , ,

Description

Računarski softver za simulaciju dinamike fluida

 

Pregled

Šta je Autodesk CFD?

Autodesk CFD je računski softver za simulaciju dinamiku fluida koji inženjeri i analitičari koriste da inteligentno predvide kako će fluidi i gasovi funkcionisati.

Autodesk CFD pomaže da se umanji potreba za fizičkim prototipovima istovremeno pružajući dublji uvid u performanse dizajna sistema za protok fluida.

 

Dizajnerski sistemi sa tečnim, termičkim i kretanjem

Autodesk CFD pruža inženjerima niz moćnih alata za optimizaciju dizajna sistema.

  • Protok fluida i slobodno kretanje površina
  • Termičko upravljanje za hlađenje elektronike
  • BIM integracija za udobnost u objektima HVAC u AEC i MEP

 

Automatizirajte studije dizajna za bolju efikasnost

Aplikativni programsko interfejs (API) i skript funkcije proširuju osnovne mogućnosti Autodesk CFD-a prilagođavanjem i automatizacijom uobičajenih zadataka Centra za odlučivanje. Pored toga, Centar za odlučivanje automatizuje poređenja dizajna sistema kako bi se ubrzalo donošenje odluka zasnovanih na dizajnu.

Additional information

Instalacija

Single User

Trajanje licence

1 – godina, 3 – godine

Varijanta

Ultimate

CFD – Ultimate
4.370,00 12.455,00  (plus PDV)