LINEAR ZA REVIT

Za Autodesk Revit liNear sledi istu filozofiju kao i za AutoCAD. Radni procesi su kreirani tako da se izbegava suvišan rad s’ ciljem da direktno pomogne kupcima da postignu najveću produktivnost. Stoga se radi direktno u modelu, a alati za dizajn, kao i svi mrežni proračuni su integrisani u Revit bez interfejsa koji su skloni greškama. Da bi Revit postao pravi inženjerski alat, nudimo mnogo alatki koje štede vreme.

Proces: sistem za grejanje

Radni koraci u dizajnu sistema za grejanje

 • MEP Model Creation
 • Building Analysis
 • Heat Load Calculation
 • Radiator and Panel Heating Dimensioning
 • System Creation and Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Sistem za hlađenje

Radni koraci u dizajnu instalacije za hlađenje

 • MEP Model Creation
 • Building Analysis
 • Cooling Load Calculation
 • Cooling Convector and Panel Cooling Dimensioning
 • System Creation and Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Vodovodna instalacija

Radni koraci u dizanu vodovodne instalacije

 • MEP Model Creation
 • Drawing Sanitary Objects and Connections
 • Pipe Network Construction
 • Potable Water Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Kanalizaciona instalacija

Radni koraci u dizajnu kanalizacione instalacije

 • MEP Model Creation
 • Drawing Sanitary Objects and Connections
 • Pipe Network Construction
 • Waste Water Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Sistem za ventilaciju

Radni koraci u dizajnu sistema za ventilaciju

 • MEP Model Creation
 • Air Flow Rate Calculation and Duct Network Construction
 • Duct Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Gasovodna instalacija

Radni koraci u dizajnu instalacije za gas

 • MEP Model Creation
 • Drawing Gas Consumers
 • Pipe Network Construction
 • Gas Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Želite više informacija?

Kliknite na dugme da bi ste popunili kontakt formu i ubzo ćemo vas kontaktirati.