LINEAR ZA CAD

Od ranih 90-ih liNear razvija svoj CAD softver kao moćnu aplikaciju za AutoCAD i odgovarajuće vertikalne proizvode AutoCAD Architecture i AutoCAD MEP. Trenutno podržane verzije Autodeska su AutoCAD, AutoCAD Architecture i AutoCAD MEP. Porodice programa Desktop, Design 3D i Analyse rade sav posao sa AutoCAD-om i čine interfejse nepotrebnim.

Proces: sistem za grejanje

Radni koraci u dizajnu sistema za grejanje

 • MEP Model Creation
 • Building Analysis
 • Heat Load Calculation
 • Radiator and Panel Heating Dimensioning
 • System Creation and Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Sistem za hlađenje

Radni koraci u dizajnu instalacije za hlađenje

 • MEP Model Creation
 • Building Analysis
 • Cooling Load Calculation
 • Cooling Convector and Panel Cooling Dimensioning
 • System Creation and Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Vodovodna instalacija

Radni koraci u dizanu vodovodne instalacije

 • MEP Model Creation
 • Drawing Sanitary Objects and Connections
 • Pipe Network Construction
 • Potable Water Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Kanalizaciona instalacija

Radni koraci u dizajnu kanalizacione instalacije

 • MEP Model Creation
 • Drawing Sanitary Objects and Connections
 • Pipe Network Construction
 • Waste Water Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Sistem za ventilaciju

Radni koraci u dizajnu sistema za ventilaciju

 • MEP Model Creation
 • Air Flow Rate Calculation and Duct Network Construction
 • Duct Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Proces: Gasovodna instalacija

Radni koraci u dizajnu instalacije za gas

 • MEP Model Creation
 • Drawing Gas Consumers
 • Pipe Network Construction
 • Gas Pipe Network Calculation
 • Labeling and Output of Results

Želite više informacija?

Kliknite na dugme da bi ste popunili kontakt formu i ubzo ćemo vas kontaktirati.